Spaarrente.nl > Blog > Vermogensrendementsheffing berekenen

Vermogensrendementsheffing berekenen

Door Redactie Spaarrente.nl  | 22 juni 2023  | (5 reacties)

Als je spaargeld boven de heffingsvrije grens in box 3 uitkomt, moet je hierover vermogensrendementsheffing betalen. Hoeveel vermogensrendementsheffing je precies betaalt is afhankelijk van de hoogte van je vermogen.

Compenseer de Belasting!
Vergelijke en kies een spaarrekening met de hoogste rente.
Rentetarieven vergelijken >>

Vermogensrendementsheffing berekenen – Wat telt mee?

Onder je vermogen valt niet alleen je spaargeld, maar ook andere vormen van vermogen. Denk bijvoorbeeld aan het geld van je minderjarige kind(eren), beleggingen, geld dat je hebt uitgeleend, een vakantiehuis en contant geld. Om de vermogensrendementsheffing te berekenen, moet je eerst al deze vormen van vermogen bij elkaar optellen.

Daarna trek je alle vrijstellingen van je vermogen af. Denk bijvoorbeeld aan aftrekbare schulden en spaargeld op een spaarrekening met groencertificaat. Daarnaast geldt er voor iedereen een heffingsvrije grens. Deze ligt in 2023 op 57.000 euro of 114.000 euro voor fiscaal partners. Over het bedrag boven deze vrijstellingen betaal je belasting.

Tip! Een compleet overzicht van wat er onder je vermogen valt, vind je in het artikel ‘Belastbaar vermogen’. Een overzicht van de vrijstellingen vind je in het artikel ‘Vrijstelling vermogensrendementsheffing’.

Vermogensrendementsheffing berekenen – Tarief

Het tarief van de vermogensrendementsheffing is 32 procent over je veronderstelde rendement. Van hoeveel veronderstelt rendement de Belastingdienst uit gaat, hangt af van hoeveel spaargeld je hebt en welk deel van je vermogen bestaat uit beleggingen en overige zaken. Voor de beleggingen en overige componenten gaat de Belastingdienst in 2023 uit van een verondersteld rendement van 6,17 procent.

Let op! Over het deel spaargeld rekent de Belastingdienst een fictief rendement dat is gebaseerd op de gemiddelde spaarrente in 2023. Dit tarief wordt dus pas na afloop van 2023 bekend. Ontvang je een voorlopige aanslag voor 2023? Dan is uitgegaan van een rendement van 0,36 procent over je spaargeld. Dit kan zodra het defiinitieve percentage voor 2023 bekend is ertoe leiden dat je geld terugkrijgt of moet bijbetalen.

Rendementspercentage box 3 naar soort vermogen 2023
Spaargeld 0,36% (voorlopig)
Beleggingen + andere bezittingen 6,17%
Schulden 2,57% (voorlopig)

Voorbeeld vermogensrendementsheffing berekenen 2023

Stel je hebt: Omdat rendement dat berekend wordt over het spaardeel pas na 2023 bekend is, gaan we in dit voorbeeld uit van het rendementspercentage dat de Belastingdienst nu hanteert voor voorlopige aanslagen. Je vermogensrendementsheffing berekenen doe je vervolgens in 5 stappen.

Stap 1 - Rendement per soort vermogen berekenen

Stel je hebt:

  • 100.000 euro spaargeld
  • 50.000 euro aan beleggingen
  • Een schuld van 25.000 euro

Dan berekenen je per soort vermogen het rendement:

  • Rendement spaargeld  = € 100.000 * 0,36% = 360 euro
  • Rendement beleggingen = € 50.000 * 6,17% = 3.085 euro
  • Totaal rendement op bezittingen is dus € 3.685

Je schuld boven de drempel van 3.400 euro, mag je aftrekken van de vermogensrendementsheffing. Dit is dus € 25.000 - € 3.400 = € 21.600. Het rendement hierover is € 21.6000 * 2,57% = € 555,12

Je belastbaar rendement is € 3.685 - € 555,12 = € 3.129,88

Stap 2 - Vermogen berekenen

Je totale vermogen is € 100.000 + € 50.000 = € 150.000
Je mag € 21.600 aan schulden hiervan aftrekken.
In totaal is je vermogen dus € 150.000 - € 21.600 = € 128.400. Dit wordt ook wel de rendementsgrondslag genoemd.

Stap 3 - Belastbaar vermogen berekenen

Er geldt in 2023 een heffingsvrij vermogen van € 57.000. Je totale belastbaar vermogen is dus € 128.400 - € 57.000 = € 71.400.

Stap 4 - Aandeel in rendementsgrondslag berekenen

Deel de € 71.400 van stap 3 door je rendementsgrondslag van € 128.400 uit stap 2 en vermenigvuldig dat met 100. Je krijgt dan een aandeel in de rendementsgrondslag van 55,61%

Stap 5 - Berekenen het voordeel uit sparen en beleggen

Je voordeel uit sparen beleggen is je belastbaar rendement (uit stap 1) vermenigvuldigd met het percentage uit stap 4. Dus € 3.129,88 * 55,61% = € 1.740

Hierover betaal je 32% belasting, dat is dus € 1.740 * 32% = € 556 aan vermogensrendementsheffing over je vermogen.

Meer weten over?Lees ook onze andere artikelen over rendementsheffing
Reacties
meijer 01 maart 2014Ik mag U erop attenderen dat de schulden NIET verrekend mogen worden met het vermogen. Hiervoor is een aparte vraag en een aparte DREMPEL. Uw voorlichting is dus NIET CORRECT> Gelieve te corrigeren
Redactie Spaarrente.nl 03 maart 2014Hallo Meijer, bedankt voor de toevoeging aan bovenstaand artikel. Alleen schulden in box 3 boven de drempel van 2.900 euro of 5.800 euro voor fiscaal partners mogen van het belastbaar vermogen afgetrokken worden. In het voorbeeld zijn we uitgegaan van 6.000 euro aftrekbare schulden, zonder hiervan de berekening uit te werken, zoals welke schulden wel en niet aftrekbaar zijn en de drempel. Dit heeft wellicht voor enige onduidelijkheid gezorgd.
peter jan 15 maart 2014wat koop je eigenlijk voor deze informatie.
vraag is hoe voorkom je dat je die rend heffing die momenteel veel te hoog is vergeleken met het daadwerkelijke rendementt dat te behalen is op spaarcentjes?
een rendementnvan 4% is volledig onmogelijk op sparen dus wie heeft de oplossing ?
Redactie Spaarrente.nl 17 maart 2014Hallo Peter Jan. Inderdaad ligt de actuele spaarrente een stuk lager dan de veronderstelde 4 procent. Sommige spaarders kiezen daarom om met een deel van het spaargeld te beleggen of extra af te lossen op de hypotheekschuld. Hoewel er met beleggen ook geen garantie bestaat op een hoger rendement. Ruim een jaar geleden vroegen wij de Belastingdienst al naar dit onhaalbare fictieve rendement van 4 procent, maar er lagen destijds geen plannen om dit aan te passen: https://blog.spaarrente.nl/spaarder-betaalt-80-procent-belasting-over-spaarrente.aspx . Helaas betalen spaarders voorlopig dus veel belasting over het spaargeld.
Jelmer 31 mei 2023Ik vind het vreemd dat het tarief voor overige componenten en beleggingen 6,17% is. Onder overige componenten valt o.a. een verstrekte familiehypotheeklening. Om een positief rendement te hebben, dient de rente van die lening minstens 1.98% te zijn. Bij een verstrekte lening onder dit rentepercentage, levert dat een negatief rendement op. En aangezien het contract niet kan worden opengebroken in mijn geval 20 jaar vaste rente 1.65% heeft de belastingmaatregel voor mij een negatief effect.
Reageer hierop
Naam
Emailadres (wordt niet gepubliceerd)
Uw bericht  
Code
Akkoordverklaring
Verzenden
Blog Spaarrente.nl
Top 5 SparenAanbiederRente% Bigbank3,50%Yapi Kredi Bank1,80%Nationale Nederlanden1,00%ASN Bank0,90%SNS Bank0,80% Alle spaarbanken vergelijken