Spaarrente.nl > Blog > Pensioen jongeren

Pensioen jongeren

Door Redactie Spaarrente.nl  | 18 januari 2018  | Nog geen reacties

Vraag jij je wel eens af of je nu al pensioen opbouwt voor later en of dit wel voldoende is om later van rond te komen? Misschien moet je zelf nog extra sparen voor een goed pensioen. Hoe je dat doet? Ontdek het snel.  

Jongeren pensioen: drie pijlers

Het pensioen bestaat in Nederland uit drie pijlers:

  • AOW. Iedereen ontvangt een AOW-uitkering na het bereiken van de pensioenleeftijd. Je bouwt hiervoor vanaf je 25e tot aan je pensioen elk jaar 2 procent op. 
  • Pensioen via je werkgever. De meeste werknemers bouwen via de werkgevers pensioen op. Elke maand draag je een deel van je brutoloon af aan een pensioenfonds, zodat je deelneemt aan deze pensioenregeling. Na je pensioen ontvang je een uitkering uit deze regeling. De hoogte hiervan hangt af van het loon dat je verdiende.
  • Zelf opgebouwd pensioen. Bouw je via je werkgever geen pensioen op of bouw je niet voldoende op om later van rond te komen, dan kun je zelf extra pensioen opbouwen. De meeste mensen doen dit via een lijfrenteverzekering of een bankspaarrekening.

Jongeren en pensioen via werkgever

Vooral rondom de tweede pijler, het pensioen via de werkgever, bestaat veel discussie. Zo wil het kabinet het opbouwpercentage voor dit pensioen verlagen. Dat wil zeggen dat een lager percentage van je loon naar de pensioenopbouw gaat. Zeker voor jongeren pakt dit negatief uit, omdat je als jongere nog een langere periode opbouwt tegen dit lagere percentage. Ouderen hebben altijd tegen een hoger percentage opgebouwd en alleen in de laatste jaren krijgen zij met een lager opbouwpercentage te maken.

Behalve het opbouwpercentage spelen de levensverwachting, de inflatie en de risico’s van de pensioenfondsen een belangrijke rol in de hoogte van je pensioen. Stijgt de levensverwachting, dan moet iedereen langer van het opgebouwde pensioen leven. De uitkeringen moeten omlaag om dat te kunnen betalen. Daarnaast stijgen de pensioen uitkeringen mee met de inflatie, dit heet indexering. Maar ook dit kost geld als er sprake is van een hogere inflatie dan het percentage waarmee het pensioenfonds je toekomstige pensioen verhoogt.

Ten slotte beleggen de pensioenfondsen het geld in onder meer aandelen en obligaties om de hogere kosten door inflatie en stijgende levensverwachting op te vangen. Vaak levert dit inderdaad extra geld op, maar door de crisis verloren pensioenfondsen juist geld. Hierdoor konden de fondsen de pensioenen niet meer voldoende betalen en ontstond de discussie rondom het aanpassen van de pensioenregelingen.

Pensioen jongeren en leeftijd

Een andere maatregel om de pensioenen betaalbaar te houden, is het verhogen van de pensioenleeftijd. Jij als jongere moet sowieso doorwerken tot je 67e, maar de kans bestaat dat deze grens nog verder verschuift naar een nog hogere leeftijd. Wil je eerder stoppen met werken, dan moet je zelf zorgen dat je voldoende geld hebt om deze periode financieel te overbruggen.

Jongeren en pensioen – Zelf opbouwen

Vanwege alle onzekerheden en veranderingen rondom pensioen en de lagere opbouw via de werkgever, is het steeds belangrijker dat je zelf zorgt voor een aanvulling op je pensioen. De meest bekende manieren om dit te doen zijn de bankspaarrekening en de lijfrentepolis. Als je via je werkgever geen of te weinig pensioen opbouwt, mag je gebruik maken van fiscale voordelen als je kiest voor deze vormen. In het artikel ‘Geen pensioenregeling werkgever’ lees je hoe dit werkt. 

Meer weten over?Lees ook onze andere artikelen over sparen voor later
Reageer hierop
Naam
Emailadres (wordt niet gepubliceerd)
Uw bericht  
Code
Akkoordverklaring
Verzenden
Blog Spaarrente.nl
Top 5 SparenAanbiederRente% Bigbank3,50%Yapi Kredi Bank1,80%Nationale Nederlanden1,00%ASN Bank0,90%SNS Bank0,80% Alle spaarbanken vergelijken