Spaarrente.nl > Blog > Pensioen en werken in het buitenland - Wat verandert er?

Pensioen en werken in het buitenland - Wat verandert er?

Door Redactie Spaarrente.nl  | 14 november 2013  | Nog geen reacties

Werk je tijdelijk of een permanent in het buitenland, dan heeft dit ook gevolgen voor je pensioen. Waar moet je op letten en wat moet je regelen?

Pensioen in buitenland – AOW

Als eerst is er de AOW. Dit is een soort basispensioen van de overheid. Normaal bouw je vanaf je 15e jaar elk jaar dat je in Nederland woont en/of werkt 2 procent van je AOW-uitkering op. Woon en werk je in het buitenland dan gaat er dus elk jaar 2 procent van je uiteindelijke AOW-uitkering af. Maar als je met een detacheringsverklaring tijdelijk werkt in het buitenland, blijf je gewoon onder de Nederlandse regels vallen. Ook als je bijvoorbeeld in België woont, maar in Nederland werkt en belastingen betaalt, loopt de opbouw van je AOW door. Dat geldt ook als je in Nederland woont maar werkt in een EU-land of een verdragsland.

Wil je na je pensioen Nederland verlaten en in een ander land gaan wonen? Dan ontvang je ook in het buitenland gewoon je AOW-uitkering. Soms ontvang je netto wel minder als er in het dat land andere belastingregels gelden. Controleer dus altijd de regels die in dat land gelden.

Pensioen in het buitenland via werkgever

Naast de AOW bouw je waarschijnlijk via je werkgever pensioen op. Als je voor deze werkgever blijft werken in het buitenland, verandert er niets aan het pensioen dat je opbouwt. Maar als je naar een andere werkgever gaat, moet je even nagaan welke regelingen er gelden bij deze werkgever. Zeker in westerse landen bieden de meeste bedrijven een pensioenregeling aan. Vanaf het moment dat je bij dit bedrijf werkt, bouw je hier je pensioen op. Het opgebouwde pensioen in Nederland blijft dan gewoon staan totdat je met pensioen gaat.

Pensioen buitenland werken – Waardeoverdracht

Soms is het echter handiger of verstandiger om je pensioen over te dragen naar het nieuwe pensioenfonds. Bijvoorbeeld als je definitief emigreert naar het andere land of als je in Nederland maar een heel klein bedrag hebt opgebouwd. Het overdragen van je opgebouwde pensioen van het ene pensioenfonds naar het andere heet ‘waardeoverdracht’.

Als je je pensioen van het Nederlandse pensioenfonds over wilt dragen naar het pensioenfonds van je werkgever in het buitenland, onderneem je de volgende stappen:

  1. Je vraagt bij het nieuwe pensioenfonds of internationale waardeoverdracht mogelijk is. Zo ja, dan dien je een verzoek in bij het nieuwe fonds.
  2. Nadat het nieuwe pensioenfonds informatie heeft ingewonnen bij het oude pensioenfonds, krijg je een offerte van het nieuwe pensioenfonds.
  3. Op basis van deze offerte bepaal je of je over wilt gaan op de waardeoverdracht. Je oude pensioenfonds regelt het verder voor je. 

Helaas is internationale waardeoverdracht niet altijd mogelijk. Het nieuwe pensioenfonds legt een Modelvragenlijst Internationale waardeoverdrachten voor aan de oude pensioenuitvoerder. Hieruit blijkt of de waardeoverdracht mogelijk is. Bovendien moet je nieuwe werkgever natuurlijk wel aangesloten zijn bij een pensioenfonds. Bekijk dus de mogelijkheden in het nieuwe land goed voordat je vertrekt. 

Pensioen naar buitenland en tekort

Soms kom je er helaas niet onderuit dat er toch een tekort ontstaat. Natuurlijk kun je wel zelf op een gewone spaarrekening of op een spaardeposito sparen voor je pensioen. Met dit extra vermogen vul je dan het tekort op.

Als je terug in Nederland bent, heb je misschien de mogelijkheid om met fiscaal voordeel te sparen voor een aanvulling op je pensioen. Je moet dan in de afgelopen 7 jaar te weinig pensioen opgebouwd hebben en een speciale, geblokkeerde bankspaarrekening openen of een lijfrentepolis afsluiten.

Meer weten over?Lees ook onze andere artikelen over pensioenregelingen
Reageer hierop
Naam
Emailadres (wordt niet gepubliceerd)
Uw bericht  
Code
Akkoordverklaring
Verzenden
Blog Spaarrente.nl
Top 5 SparenAanbiederRente% Bigbank3,50%Yapi Kredi Bank1,80%Nationale Nederlanden1,00%ASN Bank0,90%SNS Bank0,80% Alle spaarbanken vergelijken